Accommodation on Toraigh (Tory Island)

The Saibhreas na Gaeilge course on Tory Island, summer 2016
A sign on Tory Island
Houses on Tory Island

Participants in our Saibhreas na Gaeilge course for fluent speakers of Irish travel to Toraigh (Tory Island) off the Donegal coast. We normally assist these participants with their accommodation arrangements; some useful information is also provided on this page.

Fógra

Níl ach líon áirithe seomraí ag gabháil le gach ceann de na roghanna thíos. Thig leat a chur in iúl más fearr leat seomra singil agus tú ag clárú ar líne ach ar an dóigh chéanna níl ach líon teoranta seomraí singile ar fáil. Déanfaidh Oideas Gael a dhícheall le cinntiú go gcuirfear tú sa rogha lóistín ab fhearr leat ach ní thig linn a dheimhniú go mbeidh sin ar fáil. Is fiú, ar an ábhar sin, clárú go luath don chúrsa. Is féidir tuilleadh eolais fá dtaobh de chúrsaí lóistín ar Oileán Thoraí a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn.

Óstán

Leis an rogha seo, fanfaidh tú i seomra óstáin en suite. Tá teach tábhairne agus bialann san óstán. Íocfaidh tú an t-óstán go díreach le linn do shaoire.

Brú óige

Leis an rogha seo, beidh tú ag fanacht i mbrú óige an oileáin. Ionad dea-chóirithe é seo a chuireann idir sheirbhísí brú agus leaba agus bricfeasta ar fáil. Íocfaidh tú an brú go díreach le linn do shaoire.

Teach á roinnt

Leis an rogha seo, fanfaidh tú i gceann de roinnt seomraí leapa i dteach a roinnfidh tú le rannpháirtithe eile a bheidh ar an chúrsa. Beidh cistin chomhchoiteann agus áiseanna eile ar fáil ann, faoi mar a bheadh i mbrú. Íocfaidh tú úinéir an tí go díreach le linn do shaoire.

Leaba agus bricfeasta

Leis an rogha seo, beidh tú ag fanacht le teaghlach Gaeltachta i dtithe a roghnaítear go speisialta agus cuirfear bricfeasta ar fáil. Íocfaidh tú muintir an tí go díreach le linn do thréimhse ansin.

Áiseanna eile ar Oileán Thoraí

Ionad BhalorSiopa ceardaíochta agus caifé
+353 (0)74 913 5502

Gailearaí DixonDánlann
+353 (0)74 913 5011

Club Sóisialta Oileán ThoraíBia ar fáil
+353 (086) 876 3754

Rothair ar Cíos (ón Óstán)+353 (0)74 913 5920

Is féidir tuilleadh eolais i dtaca le háiseanna agus saol an oileáin a fháil ó Chomharchumann Thoraí Teo:

Comharchumann Thoraí Teooileanthorai.com
ccthorai@gmail.com
+353 (0)74 913 5502