Cúrsaí EPV

Cuireann an scéim Saoire Phearsanta Bhreise (nó EPV), faoi stiúir Roinn Oideachais na hÉireann, deis ar fáil do mhúinteoirí scoile a bheith i dteideal laethanta saoire breise i ndiaidh dóibh freastal ar chúrsa aitheanta traenála. Tá formhór chúrsaí Oideas Gael aitheanta chuige seo.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 13 Lúnasa 2022 — Dé Sathairn, 20 Lúnasa 2022
Líofacht Ghaeilge an Mhúinteora sa Scoil LÁN! » Gleann Cholm Cille €240 Cláraigh
► Dé Luain—Dé hAoine amháin (EPV) €180 Cláraigh
Siúl agus Foghlaim – Imshaol agus Aire na Tuaithe LÁN! » Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
► Dé Luain—Dé hAoine amháin (EPV) €160 Cláraigh

Dheimhnigh an Roinn Oideachais agus Scileanna go gceadófar Cúrsaí Samhraidh don bhliain 2022 ón Luan 4 Iúil. Dá bhrí sin, cuirfidh Oideas Gael a chuid cúrsaí ar fáil ón dáta sin ar aghaidh.

Tá go leor cúrsaí de chuid Oideas Gael aitheanta ag Roinn Oideachais na hÉireann faoi Riail 58 do thraenáil inseirbhíse agus saoire phearsanta bhreise (ar a dtugtar EPV chomh maith). Bíonn sé soiléir i bhféilire na gcúrsaí i gcónaí cad iad na cúrsaí atá aitheanta chuige seo. Más mian leat cur isteach ar laethanta EPV, déan cinnte go gcláraíonn tú ar chúrsa atá aitheanta! Cuirfidh Oideas Gael teastas tinrimh ar fáil duit ag deireadh do chúrsa.

COVID-19
Déanfar gach cúrsa a reáchtáil de réir threoir sláinte Rialtas na hÉireann. D’fhéadfadh athruithe áirithe a bheith ar leagan amach na gcúrsaí de thoradh ar an chomhairle sláinte. Amharc ar ár leathanach eolais maidir le COVID-19 agus Clár Cúrsaí Oideas Gael 2022.