Teanga agus Timpeallacht: Oidhreacht Ghleann Cholm Cille

Tá saibhreas ar leith ag baint le Gleann Cholm Cille idir timpeallacht, teanga, dúlra, seandálaíocht, stair, ealaín agus ceol an cheantair. Beidh deis agat blaiseadh a fháil de na gnéithe sin uilig sa chúrsa úr nuálaíoch seo, a chuirfear ar fáil sa seomra ranga agus amuigh faoin aer, agus do chuid Gaeilge labhartha á cleachtadh agat i rith an ama.

Aire: Tá clár cúrsaí Oideas Gael 2024 idir lámha. Déanfar leasú agus nuashonrú ar gach leathanach cúrsa as seo go tús mhí Dheireadh Fómhair. Má tá dátaí cúrsaí foilsithe ar an leathanach seo, áfach, is deimhin go mbeidh na cúrsaí sin ar siúl.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 15 Meitheamh 2024 — Dé Sathairn, 22 Meitheamh 2024
Teanga agus Timpeallacht (Gleann Cholm Cille) Gleann Cholm Cille €240 Cláraigh

Úsáidfear meascán siúlóidí treoraithe, cur i láthair, teagasc sa seomra ranga, agus taispeántas amuigh faoin aer leis an chúrsa a chur ar fáil. D’fhéadfadh turas báid nó turas rothair a bheith i gceist fosta ach an aimsir a bheith fóirsteanach.

Beidh ranganna teanga i gceist i gcás suas le 50% den chúrsa, ach beidh Gaeilge á labhairt i ngach cuid den chlár agus beidh múinteoirí oilte ar fáil a chuideoidh leat feabhas a chur ar do chuid líofachta agus scileanna labhartha. Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus roimh chainteoirí cumasacha araon agus roinnfear na rannpháirtithe i ngrúpaí éagsúla i rith na seachtaine ar dhóigh a fhágfaidh go mbainfidh siad an buntáiste is fearr as an tseachtain.

Ar na hábhair a phléifear sa chúrsa beidh:

  • Flóra, fána agus gnáthóga áitiúla
  • Canúint Ghaeilge Ghleann Cholm Cille
  • Seandálaíocht Neoiliteach agus luath-Chríostaí
  • Oidhreacht Naomh Colm Cille
  • Béaloideas an cheantair
  • An iascaireacht agus an fharraige
  • Traidisiún ceoil dúchais iardheisceart Dhún na nGall

Ní cúrsa siúl sléibhe é seo: ní bheidh na siúlóidí ródheacair ach ní mór a chinntiú go mbeidh éadach maith báistí agus bróga compordacha agat.