Teanga agus Timpeallacht: Oidhreacht Ghleann Cholm Cille

Crosleac ar Thuras Cholm Cille
Grúpa ar Chionn Ghlinne
Ellie Nic Fhionnghaile ag ceol

Tá saibhreas ar leith ag baint le Gleann Cholm Cille idir timpeallacht, teanga, dúlra, seandálaíocht, stair agus ceol an cheantair. Beidh deis agat blaiseadh a fháil de na gnéithe sin uilig sa chúrsa úrnua seo, a chuirfear ar fáil go hiomlán amuigh faoin aer, agus do chuid Gaeilge labhartha á cleachtadh agat i rith an ama.

Freastalaíonn an cúrsa seo ar an éileamh atá ar ghníomhaíochtaí cultúrtha atá amuigh faoin aer agus atá slán sábháilte in aimsir COVID-19. Úsáidfear meascán siúlóidí treoraithe, cur i láthair agus taispeántas amuigh faoin aer leis an chúrsa a theagasc. D’fhéadfadh turas báid nó turas rothair a bheith i gceist fosta ach an aimsir a bheith fóirsteanach.

Cé nach ranganna teanga a bheidh i gceist leis an chúrsa, beidh Gaeilge á labhairt i rith an ama agus beidh múinteoirí oilte ar fáil a chuideoidh leat feabhas a chur ar do chuid líofachta agus scileanna labhartha. Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus roimh chainteoirí cumasacha araon agus roinnfear na rannpháirtithe i ngrúpaí éagsúla i rith na seachtaine ar dhóigh a fhágfaidh go mbainfidh siad an buntáiste is fearr as an tseachtain.

Ar na hábhair a phléifear sa chúrsa beidh:

  • Flóra, fána agus gnáthóga áitiúla
  • Canúint Ghaeilge Ghleann Cholm Cille
  • Seandálaíocht Neoiliteach agus luath-Chríostaí
  • Oidhreacht Naomh Colm Cille
  • Béaloideas an cheantair
  • An iascaireacht agus an fharraige
  • Traidisiún ceoil dúchais iardheisceart Dhún na nGall

Ní cúrsa siúl sléibhe é seo: ní bheidh na siúlóidí ródheacair ach ní mór a chinntiú go mbeidh éadach maith báistí agus bróga compordacha agat. De réir na dtreoracha sláinte reatha, ní bheifear ábalta aon chuid den chúrsa a reáchtáil taobh istigh, fiú i gcás drochaimsire.