Lóistín i nGleann Fhinne

Nuair a fhreastalaíonn tú ar chúrsa Oideas Gael i nGleann Fhinne, bíonn na roghanna lóistín seo a leanas agat.

Leaba agus bricfeasta le lón éadrom agus dinnéar tráthnóna

Costas€280 an duine, sa tseachtain, ag roinnt seomra
Forlíonadh singil: €5 san oíche (teorainn le líon na seomraí)

Do chuid socruithe féin

Más mian leat, is féidir leat cúrsaí lóistín a shocrú tú féin le soláthróirí lóistín áitiúla, gan baint a bheith ag Oideas Gael leis. Má bheartaíonn tú air seo a dhéanamh, fiafróidh muid díot agus tú ag clárú cá mbeidh tú ag fanacht. Tá súil againn go dtuigfidh tú, le do thoil, go gcaithfidh muid a bheith cinnte go bhfuil lóistín ag gach foghlaimeoir; beidh muid buíoch díot as sinn a chur ar an eolas faoi seo.

The Reelin BarLóistín féinfhreastail, suite dhá bhomaite ar shiúl ón scoil. Déan teagmháil le Rose McGlynn ag an uimhir theileafóin thíos.
+353 (0)87 637 5177