Cláir do Ghrúpaí

Foghlaimeoirí ag tumchúrsa Gaeilge de chuid Oideas Gael

Eagraítear cúrsaí Gaeilge le linn na bliana ag bun- agus meánleibhéil ar iarratas speisialta. Cuireann muid pacáistí oiriúnaithe ar fáil go speisialta do gach grúpa aonair. Bí i dteagmháil linn chun spéiseanna agus riachtanais do ghrúpa féin a phlé gan aon iachall a bheith ort.

Cuireann Oideas Gael cláir staidéir do ghrúpaí nó cláir sheimeastair ar fáil d'ollscoileanna, comhlachtaí, clubanna sóisialta agus eagraíochtaí eile ar mian leo tabhairt faoi shainchúrsa a bhaineann leis an Ghaeilge, cultúr na hÉireann, ceol traidisiúnta, seandálaíocht, an comhshaol, béaloideas, fíodóireacht nó le réimsí eile.

Eagraítear cúrsaí cumaisc fosta i gcás socrú speisialta. Is féidir lóistín agus taisteal a eagrú de réir riachtanais an ghrúpa. Cuirtear na cúrsaí seo ar fáil lasmuigh dár ngnáthsceideal samhraidh, mar sin bíonn deis iontach ag na foghlaimeoirí bualadh le muintir na háite agus a bheith rannpháirteach i saol laethúil an phobail.