Ag Cur Eolais ar an Timpeallacht

Turas Cholm Cille a théann fríd seandálaíocht, portaigh, agus gnéithe eile de dhúlra an cheantair.
Bláth buí - dúlra áitiúil.
An ghrian ag dul faoin Atlantach.
Uan óg ar a shuaimhneas.

Oidhreacht an réigiúin, idir dhúlra agus dhúchas an chine dhaonna, a scrúdú trí sheisiúin cur-i-láthair ar maidin agus turais allamuigh tráthnóna.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 27 Meitheamh 2020 — Dé Sathairn, 4 Iúil 2020
Ag Cur Eolais ar an Timpeallacht Gleann Cholm Cille €200 Cláraigh

Is ann do Ghleann Cholm Cille an lae inniu de thoradh na tionchair éagsúla a d’imir an duine agus an dúiche ar a chéile leis na mílte bliain anuas. Tugann an cúrsa seo léargas ar oidhreacht nádúrtha agus dhaonna ghleann iontach seo Naomh Colm Cille.

Ar na seisiúin phlé áirítear: an tírdhreach roimh theacht an duine; mar a chuaigh na chéad áitritheoirí i bhfeidhm; na portaigh mar aon lena bplandaí agus a n-ainmhithe; patrúin úsáide na talún agus téamaí eile de chuid an chomhshaoil.

Clár

Sraith cainteanna léiritheacha ar maidin mar aon le siúlóidí treoraithe tráthnóna a chuimsíonn leagan amach an chúrsa. Níl na siúlóidí ródheacair ach teastaíonn meánleibhéal corpacmhainne mar sin féin. Ba cheart do rannpháirtithe bróga siúil agus feisteas báistí a thabhairt leo.

Dé DomhnaighRéamhrá
Flora na hÉireann
Siúlóid go dtí An Trá Bhán

Dé LuainPortaigh na hÉireann
Flora, Fána, Stair, Caomhnú
Siúlóid Portaigh

Dé MáirtAn duine i luathstair na hÉireann
Nósanna maireachtála, foirgnimh, tuamaí, tionchar ar an chomhshaol
Siúlóid go tuama Neoiliteach ar an Mhálainn Mhóir

Dé CéadaoinGnáthóga Éireannacha atá faoi bhagairt
Móinéir, córais dhumhcha, bláthanna fiáine
Siúlóid Dúlra i nGleann Cholm Cille

DéardaoinAn Luath-Chríostaíocht i nGleann Chom Cille, tobair bheannaithe
Siúlóid - Turas Cholm Cille

Dé hAoineÁitribh thraidisiúnta, córais páirceanna, logainmneacha
Cuid de Shliabh an Liag nó cuid den turas go dtí An Port a shiúl