Siúl Sléibhe

Tá mórán suíomhanna siúil a bhfuil áilleacht gan sárú acu le fáil i Leithinis Shliabh Liag. Faoi stiúradh ár dtreoraithe ardoilte eolacha, déantar clár a thairiscint a bhfuil sásamh fisiciúil agus cultúrtha le baint as ag lucht tosaithe agus ag an dream a bhfuil taithí go leor acu.

Aire: Tá clár cúrsaí Oideas Gael 2024 idir lámha. Déanfar leasú agus nuashonrú ar gach leathanach cúrsa as seo go tús mhí Dheireadh Fómhair. Má tá dátaí cúrsaí foilsithe ar an leathanach seo, áfach, is deimhin go mbeidh na cúrsaí sin ar siúl.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 30 Márta 2024 — Dé Sathairn, 6 Aibreán 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
Dé hAoine, 3 Bealtaine 2024 — Dé Luain, 6 Bealtaine 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €120 Cláraigh
Dé Sathairn, 6 Iúil 2024 — Dé Sathairn, 13 Iúil 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
Dé Sathairn, 13 Iúil 2024 — Dé Sathairn, 20 Iúil 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
Dé Sathairn, 3 Lúnasa 2024 — Dé Sathairn, 10 Lúnasa 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
Dé Sathairn, 10 Lúnasa 2024 — Dé Sathairn, 17 Lúnasa 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh
Dé Sathairn, 17 Lúnasa 2024 — Dé Sathairn, 24 Lúnasa 2024
Siúl Sléibhe Gleann Cholm Cille €210 Cláraigh

In iardheisceart Chontae Dhún na nGall atá cuid de na limistéirí siúil is fearr in Éirinn, le Sliabh Liag a mheastar a bheith ar an bhinn mhara is mórthaibhsí san Eoraip. D’ainneoin áilleacht na leithinise, ní thaithíonn siúlaithe cnoc an oiread sin í, fiú le linn ardséarsúr an tsamhraidh, as siocair í bheith chomh scoite sin. Tá rogha siúlóidí á tairiscint nach ionann deacracht dóibh; tugann gach ceann acu deis do shiúlaithe breathnú ar éagsúlacht radharcanna fíoráille de chuid chóstaí iargúlta dheisceart Dhún na Gall. Cuid de Ghaeltacht Dhún na nGall é an ceantar seo agus táthar ag súil go mbeidh ar chumas siúlaithe a gcuid Gaeilge a úsáid le linn shaoire na seachtaine, sin nó, mura bhfuil an teanga ar a dtoil acu, go dtógfaidh siad abairt nó dhó. Sult agus sásamh is mó atá i gceist sa chúrsa agus beidh am go leor tráthnóna le héisteacht leis an cheol tíre a bhfuil cáil ar an réigiún dá bharr agus taitneamh a bhaint as ach chraic a bhíonn mar ghnáth chuid de chúrsaí Oideas Gael.

Ní mór go gach duine atá páirteach sa chúrsa na rudaí seo a leanas a thabhairt leo:

  • Péire compordach bróg siúil (ní gnáthbhróga). Más péire nua atá agat moltar dul i dtaithí orthu roimh thosach na saoire seo.
  • Roinnt péirí stocaí olla tiubha.
  • Bríste ghairid nó bríste siúil compordach eile.
  • Culaith nach ligeann uisce isteach, ar chaighdeán maith, ar féidir a fhilleadh go furasta.
  • Cosaint gréine (grád 15)
  • Feadóg agus learscáil na Suirbhéireachta Ordanáis den cheantar (Bileog 10). Tá an learscáil le ceannach sa Siopa Gaeilge in Oideas Gael.
  • Mála droma beag a mbeidh slí ann do na rudaí thuas agus do lón pacáilte.
  • Paca pillíní chun cloganna a chosc.
  • Moltar hata/caipín agus láimhíní éadroma a thabhairt leat.

Cé nach mbeidh ailleadóireacht i gceist sna siúlóidí beith roinnt acu measartha fada agus maolach agus caithfidh lucht an chúrsa a chinntiú go mbeidh siad in ann acu. Mairean na siúlóidí idir 4 uaire agus 6 uair an chloig.