COVID-19 agus Clár Cúrsaí Oideas Gael 2022

Cuirfidh Oideas Gael clár iomlán cúrsaí Gaeltachta ar fáil don bhliain 2022 a bheidh ar aon dul leis an treoir sláinte phoiblí is moille. Tá muid ag súil le fáilte a chur romhat go Gaeltacht Thír Chonaill arís!

Tháinig treoir sláinte phoiblí úr i bhfeidhm ar an Luan 28 Feabhra a raibh maolú mór ar shrianta COVID-19 in Éirinn mar thoradh uirthi. Tharla sé seo sna sála ar chlár vacsaínithe ar éirigh thar barr leis agus i ndiaidh tréimhse inar tháinig laghdú suntasach ar líon na gcásanna tromchúiseacha den ghalar sa tír.

Tá breis eolais ar an leathanach seo a chuideoidh leat agus do chuid pleananna á ndéanamh agat. Tá an t-eolas seo ag brath ar threoir sláinte Rialtas na hÉireann agus d’fhéadfadh sé athrú má thagann athrú ar na cúinsí sláinte phoiblí. Cuirfear leis an eolas ar an leathanach seo de réir mar a bheidh tuilleadh sonraí ar fáil. I dtaca leis na beartais atá i bhfeidhm i láthair na huaire, iarrtar ort aird a thabhairt ar an treoir thíos:

  • Is fearr cosc ná leigheas agus, dá bhrí sin, iarrtar ar gach rannpháirtí ar chúrsa tástáil antaigine a dhéanamh ar an lá ar a dtagann, nó ar an lá sula dtagann, siad go dtí ionad an chúrsa. Ba chóir d’aon duine a fhaigheann toradh dearfach ar an tástáil, nó a bhfuil comharthaí den ghalar COVID-19 orthu, fanacht sa bhaile. Déanfaidh Oideas Gael aisíocaíocht iomlán ar tháille do chúrsa leat agus fáilte i gcás mar sin.
  • Moltar do rannpháirithe tástáil a dhéanamh orthu féin i rith sheachtain an chúrsa fosta, chun teacht roimh scaipeadh an víris. Is féidir tástálacha a cheannach ar phraghas réasúnta ón Siopa Gaeilge nó is féidir do chuid tástálacha féin a bhreith leat.
  • Tá deireadh anois leis an riachtanas dlíthiúil chun clúdach aghaidhe a chaitheamh i ngach spás poiblí. Mar sin féin, molann Oideas Gael go láidir dá chuid rannpháirtithe masc a chaitheamh i seomraí laistigh, go háirithe sa seomra ranga, chun an baol go scaipfear an víreas a laghdú.
  • De réir na dtreoracha sláinte phoiblí is moille, ní iarrfar ort ‘pas vacsaínithe’ nó cruthúnas ar vacsaíniú a thaispeáint mar riachtanas chun freastal ar chúrsa.
  • Is gá cloí le treoir sláinte Rialtas na hÉireann i dtaca leis an leithlisiú sa chás go bhfaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19 le linn duit a bheith ag freastal ar chúrsa (amharc na nascanna ar an leathanach seo).

Áirithintí agus aisíocaíochtaí

Agus tú ag cur cúrsa in áirithe, is féidir a bheith cinnte go ndéanfar aisíocaíocht ar tháille iomlán an chúrsa leat sa chás nach gceadaítear duit freastal ar an chúrsa de dheasca comharthaí den ghalar COVID-19 a bheith ort nó de dheasca srianta sláinte phoiblí. (Is cuma más srianta in Éirinn nó san áit ina bhfuil cónaí ort féin a bhíonn i gceist.) Bhí sé seo mar pholasaí againn i rith 2020 agus 2021 agus thug sé suaimhneas intinne dár gcuid rannpháirtithe agus iad i mbun pleanála.

Taisteal go hÉirinn as tíortha thar lear

Ar an 6 Márta 2022, tháinig deireadh leis an riachtanas i dtaobh cruthúnas ar vacsaíniú nó ar thástáil dhiúltach COVID-19 a chur ar fáil. Ní iarrtar ar dhaoine Foirm Aimsithe Paisinéara a líonadh isteach anois ach oiread. Dá bhrí sin, tá deireadh leis na riachantaisí taistil breise a bhí ann mar gheall ar an choróinvíreas. Mar sin féin, molann muid i gcónaí an Chomhairle Taistil is déanaí ó Roinn Gnóthaí Eachtracha na hÉireann a bhaineann leis an tír ina bhfuil cónaí ort a léamh roimh thaisteal duit (tá nasc ar an leathanach seo).