COVID-19 agus Clár Samhraidh Oideas Gael 2021

Tá sé i gceist ag Oideas Gael clár cúrsaí Gaeltachta a chur ar fáil an samhradh seo a bheidh ag teacht leis an treoir sláinte phoiblí is moille. Tá muid ag súil le fáilte a chur romhat go Gaeltacht Thír Chonaill arís!

Ar aon dul leis an treoir sláinte phoiblí is déanaí in Éirinn, tá srian á chur ag Oideas Gael lena chuid gníomhaíochtaí taobh istigh agus tá béim á cur ar chúrsaí a reáchtáil amuigh faoin aer. Más spéis leatsa freastal ar chúrsa de chuid Oideas Gael an samhradh seo, nó má tá cúrsa in áirithe agat cheana féin, ba chóir duit aird a thabhairt ar na pointí seo a leanas:

  • Tá clár cuimsitheach cúrsaí ag Oideas Gael a bhíonn ar siúl amuigh faoin aer, idir Siúl Sléibhe, Geolaíocht, Seandálaíocht agus Péintéireacht & Sceitseáil. Tá na cúrsaí seo ag leanacht ar aghaidh agus iad láncheadaithe de réir na dtreoracha sláinte reatha.
  • Mar mhalairt ar na cúrsaí Gaeilge laistigh, tá cúrsa speisialta Teanga agus Timpeallacht forbartha ag Oideas Gael a chuirtear ar fáil amuigh faoin aer. Beidh fáilte rompu siúd a bhí le freastal ar chúrsa Gaeilge aistriú chuig an chúrsa seo.

Déanfaidh Oideas Gael teagmháil le gach rannpháirtí in am tráth leis na cinntí seo a shoiléiriú. Tá breis eolais ar an leathanach seo a chuideoidh leat agus do chuid pleananna don samhradh á ndéanamh agat. Tá an t-eolas seo ag brath ar threoir sláinte Rialtas na hÉireann agus d’fhéadfadh sé athrú má thagann athrú ar na cúinsí sláinte phoiblí. Cuirfear leis an eolas ar an leathanach seo de réir mar a bheidh tuilleadh sonraí ar fáil.

Áirithintí agus aisíocaíochtaí

Agus tú ag cur cúrsa in áirithe, is féidir a bheith cinnte go ndéanfar aisíocaíocht ar tháille iomlán an chúrsa leat sa chás nach gceadaítear duit freastal ar an chúrsa ar ball de bharr srianta a bhaineann le COVID-19. (Is cuma más srianta i nDún na nGall nó san áit ina bhfuil cónaí ort féin a bhíonn i gceist.) Bhí sé seo mar pholasaí againn i rith 2020 agus thug sé suaimhneas intinne dár gcuid rannpháirtithe agus iad i mbun pleanála.

Taisteal go hÉirinn as tíortha thar lear

Beifear ag súil go gcloífidh gach rannpháirtí ar chúrsa de chuid Oideas Gael le treoir sláinte Rialtas na hÉireann ina hiomlán agus go mbeidh siad ábalta cruthúnas a chur ar fáil den mhéid sin. As seo go dtí 18 Iúil, molann an Roinn Gnóthaí Eachtracha gan aon taisteal idirnáisiúnta nach bhfuil riachtanach a dhéanamh. Dá réir sin, beifear ag súil go ndéanfaidh formhór na bpaisinéirí ag teacht isteach go hÉirinn roimh an dáta sin 14 lá coraintín i ndiaidh dóibh an tír a bhaint amach. Beidh sé riachtanach do dhaoine ag teacht as stáit ainmnithe áirithe coicís coraintín in óstán a dhéanamh. Féach Comhairle Taistil na Roinne don eolas is moille a bhaineann leis an tír ina bhfuil cónaí ort.

Ó 19 Iúil ar aghaidh beidh athrú ar an scéal, nuair a bheidh Éire páirteach i dTeastas Digiteach COVID an Aontais Eorpaigh. Ní bheidh ar phaisinéirí a mbeidh an teastas acu coraintín a dhéanamh, ag glacadh leis go sásaíonn siad na riachtanaisí vacsaínithe nó tástála a bheidh ann. Tabhair faoi deara go bhfuil an chomhairle seo ag brath ar chúrsaí sláinte in Éirinn agus ar fud an domhain agus d’fhéadfadh Rialtas na hÉireann an chomhairle seo a athrú sa chás go rachadh cúrsaí in olcas. Arís, iarrtar ort an Chomhairle Taistil is déanaí a bhaineann leis an tír ina bhfuil cónaí ort a léamh (tá nasc ar an leathanach seo).

Leagan amach na gcúrsaí

Is é an rud is tábhachtaí dúinn i mbliana ná go mbeidh gach rannpháirtí ar ár gcuid cúrsaí slán sábháilte agus go mbeidh siad ar a suaimhneas i rith an ama. Dá réir sin, beidh athruithe áirithe ar an leagan amach na gcúrsaí i mbliana, go háirithe cúrsa ar bith ina dtagann daoine le chéile sa seomra ranga. Beidh scaradh sóisialta agus caitheamh mascanna riachtanach, mar shampla. Beidh athruithe ar líon agus ar chineál na n-imeachtaí oíche a bheidh ar siúl i rith na seachtaine fosta. Ina ainneoin seo uilig, déanfaidh muid ár ndícheall taithí a chur ar fáil atá chomh spreagúil sultmhar agus a thig agus, ar ndóigh, bíonn mórán le feiceáil i nGleann aobhinn s’againn i gcónaí!